Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 0.75 – 15.00 ΗΡ – DRYTEK TRI

Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 0.75 - 15.00 ΗΡ - DRYTEK TRI

Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ – PANELS υποβρυχίων ή επιφανειακών αντλιών ισχύος εώς  και  11 kW  /  15,00  HP, αποτελούμενοι  από  θερμοπλαστικό  κουτί  προστασίας  ΙΡ  55. Η προστασία εν ξηρώ λειτουργίας της αντλίας, επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου του συντελεστή ισχύος (cosφ) του κινητήρα. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται από την οθόνη ελέγχου στην πρόσοψη του πίνακα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά DRYTEK

 • Κουτί προστασίας ΙΡ55 με γενικό διακόπτη
 • Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας, βλάβης, ALARM
 • Διακόπτης αυτόματης – χειροκίνητης λειτουργίας
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, ασφάλειες κινητήρα & βοηθητικού κυκλώματος
 • Αυτόματη λειτουργία με φλοτέρ, πειζοστάτη, χρονοδιακόπτη σε χαμηλή τάση
 • Ρελαί ηλεκτροδίων στάθμης σε χαμηλή τάση
 • Ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό προστασίας 0-18A Mono / 0-32A Tri με ρύθμιση και του χρόνου επέμβασης από 5/10 sec
 • Προστασία από λάθος φορά περιστροφής η έλλειψη φάσης
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω ελέγχου συντελεστή ισχύος ‘cos φ’
 • Αυτόματη επανεκκίνηση μέσω χρονικού καθυστέρησης
 • Ελεύθερη επαφή ειδοποίησης 5Α/250V για σύνδεση ALARM

 

Σημειώσεις

 • Οι πυκνωτές εκκίνησης χρεώνονται επιπλέον στην τιμή του μονοφασικού πίνακα μόνο στις περιπτώσεις που οι αντλίες δεν έχουν ενσωματωμένο πυκνωτή εκκίνησης (υποβρύχιες γεωτρήσεων)
 • Πιστοποίηση CE.
 • Παραδίδονται έτοιμοι προς σύνδεση με την παροχή ρεύματος και την αντλία.
 • Σε περίπτωση αγοράς και αντλίας παραδίδονται συνδεδεμένοι με την αντλία.
 • Κατασκευαστής: ELENTEK