Καριέρα

Αυτή τη στιγμή στην εταιρία μας υπάρχουν οι παρακάτω διαθέσιμες θέσεις εργασίας :

Μηχανολόγος – Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Αρδεύσεων (Πατήστε Εδώ)