Τριφασικοί ηλεκτρικοί πίνακες 0.50 – 150 ΗΡ – ΡΟΗ

Τριφασικοί ηλεκτρικοί πίνακες 0.50 - 150 ΗΡ - ΡΟΗ

Τριφασικοί ηλεκτρικοί πίνακες αντλιών ΡΟΗ PANELS με ρελαί στάθμης, επιτηρητή φάσεων και πολυόργανο πόρτας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εγκιβωτισμένοι σε στεγανό ηλεκτροστατικά βαμμένο μεταλλικό κουτί προστασίας τουλάχιστον ΙΡ-55

Περιγραφή οργάνων

Σε όλους τους πίνακες περιλαμβάνονται υλικά γνωστών οίκων, τα εξής :

 • γενικός διακόπτης,
 • γενικές ασφάλειες κυρίου κυκλώματος και ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος,
 • ρελαί ισχύος και ρελαί ελέγχου στάθμης,
 • θερμικό προστασίας και επιτηρητής φάσεων,
 • ενδεικτικές λυχνίες : φάσεων, πτώσης στάθμης και πτώσης θερμικού,
 • αμπερόμετρο, βολτόμετρο,
 • μεταγωγέας βολτομέτρου,
 • μπουτόν (button) START-STOP για χειροκίνητη λειτουργία,
 • μεταγωγικός διακόπτης χειροκίνητης ή αυτόματης λειτουργίας (π.χ. με πιεζοστάτη, φλοτεροδιακόπτη, χρονοδιακόπτη κ.τ.λ.).

Στους πίνακες με εκκίνηση μέσω ρυθμιστή στροφών (INVERTER) περιλαμβάνονται πλην των παραπάνω γενικών οργάνων και τα παρακάτω :

 • ρυθμιστής στροφών (INVERTER)

Στους πίνακες με εκκίνηση αστέρα-τρίγωνο περιλαμβάνονται πλην των παραπάνω γενικών οργάνων και τα παρακάτω:

 • ρελαί ισχύος : ρελαί γραμμής, ρελαί αστέρα και ρελαί τριγώνου,
 • χρονικό για την εναλλαγή από συνδεσμολογία αστέρα σε συνδεσμολογία τριγώνου,
 • χρονικό υστέρησης.

Στους πίνακες με εκκίνηση με ομαλό εκκινητή (SOFT-STARTER) περιλαμβάνονται πλην των παραπάνω γενικών οργάνων και τα παρακάτω:

 • ο ομαλός εκκινητής (SOFT-STARTER).