Σταθμός ανύψωσης sphere BOX

Σταθμός ανύψωσης sphere BOX

O σταθμός ανύψωσης τύπου σφαίρας, sphereBOX, περιλαμβάνει διάφορα αρθρωτά εξαρτήματα επιτρέποντας την προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη.
Διατίθεται σε διαφορετικές χωρητικότητες καθώς δίνεται η επιλογή του τρόπου εγκατάστασης, του μήκους της προέκτασης και του τύπου του καλύμματος.
Μπορεί να εξοπλιστεί με αντλίες τύπου bluePro ή σειράς Grey με προτεινόμενο αγωγό κατάθλιψης 2’’.
Μπορεί να εφαρμοστεί για συλλογή και απόρριψη βαρέων λυμάτων οικοδομικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Πλεονεκτήματα

• Διατίθενται σε χωρητικότητα 600, 900 και 1.200 λίτρα
• Εξοπλισμός σε διάφορους τύπους για βέλτιστη εφαρμογή στις ανάγκες της εγκατάστασης
• Πρόβλεψη για αντλίες με αγωγό κατάθλιψης 2’’

 

ΚΑΛΥΜΜΑ
Στιβαρό κάλυμμα, ερμητικά κλειστό με παρέμβυσμα, κλείδωμα
ασφαλείας και παράθυρο επιθεώρησης.
Διατίθεται με κάλυμμα αντοχής για πεζούς ή οχήματα.
Ρυθμιζόμενο ύψος για εφαρμογή στις ανάγκες τις εγκατάστασης.
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Δυο διαφορετικοί τύποι είναι διαθέσιμοι για ευκολότερη τοποθέτηση
σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σκληρή δομή από πολυαιθυλένιο με ενισχυμένα νεύρα που
διασφαλίζουν τη στιβαρότητα και την αποτελεσματική αγκύρωση
στο έδαφος.

 

Περιέχονται

PVC ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
– Βαλβίδα αντεπιστροφής
– Βάνα απομόνωσης
– Αγωγός σύνδεσης

(Τα εξαρτήματα μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την κατασκευή)

Προτεινόμενες αντλίες

Το sphereBOX μπορεί να εξοπλιστεί με αντλίες με αγωγό κατάθλιψης 2’’. Η ΡΟΗ προτείνει αντλίες τύπου bluePRO και Grey σειράς με πτερωτή τύπου Vortex (DG bluePRO, DGG) ή με σύστημα κοπτήρων (GR bluePro, GRG).

  • Κατασκευαστής: ZENIT