Σταθμοί άντλησης Verti BOX

Σταθμοί άντλησης Verti BOX

Οι σταθμοί άντλησης vertiBOX έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογής χάρη στην αρθρωτή δομή τους που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στην κάθε εγκατάσταση.
Είναι εξοπλισμένοι να δέχονται αντλία τύπου DR Steel 37, ανοξείδωτη με πτερωτή τύπου καναλιού.
Είναι ιδανικοί για συλλογή, ανύψωση και μεταφορά λυμάτων και όμβριων λυμάτων οικιακών εφαρμογών και βρόχινων υδάτων.

 

Πλεονεκτήματα

• Αρθρωτή δομή από 300 έως 800 λίτρα
• Κάλυμμα ανθεκτικό στη διέλευση οχημάτων (Β κλάση)
• Πρόβλεψη για σωλήνες εισαγωγής από DN50 έως DN110

 

ΚAΛΥΜΜΑ
Στιβαρό κάλυμμα, αντοχής σε οχήματα, ερμητικά κλειστό με παρέμβυσμα, κλείδωμα ασφαλείας και παράθυρο επιθεώρησης.
Τηλεσκοπικό σύστημα επιτρέπει την ρύθμιση του ύψους στις ανάγκες της εφαρμογής.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σκληρή δομή από πολυαιθυλένιο με ενισχυμένα νεύρα που διασφαλίζουν τη στιβαρότητα και την αποτελεσματική αγκύρωση στο έδαφος.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Πρόβλεψη για αγωγούς εισόδου από DN50 έως DN200, παρεμβύσματα NBR για στεγανοποίηση και αποφυγή διαρροής οσμών.
Οπές μπορούν να δημιουργηθούν στο έργο με χρήση του κατάλληλου κοπτικού εργαλείου.
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Αγωγοί κατάθλιψης από PVC με σπείρωμα G1 ¼.

 

Περιέχονται

DR STEEL ΑΝΤΛΙΑ
με πτερωτή τύπου καναλιού και μηχανικό στυπιοθλίπτη σε θάλαμο λαδιού.
Ελεύθερο πέρασμα 10mm.
PVC ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
– Βαλβίδα αντεπιστροφής
– Βάνα απομόνωσης
– Αγωγός σύνδεσης

(Τα εξαρτήματα μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την κατασκευή)

  • Κατασκευαστής: ZENIT