Πιεστικά δοχεία με εξαρτήματα VAREM

Σετ πιεστικών δοχείων μεμβράνης βουτυλίου για πιεστικά συγκροτήματα που περιλμβάνουν τα απαραίτητα εξαρτήματα και είναι έτοιμα για χρήση σε αυτόματα αντλητικά, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.

 

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων

 • Χαλύβδινο πιεστικό δοχείο (βλ. σελίδα 17)
 • Πιεζοστάτης απλός η οθόνης, πιέσεων όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Μανόμετρο 63 mm (1-1/4) πιέσεων όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Σωλήνας τύπου flexible διαμέτρου και μήκους όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Πεντάστομο 1’’ μόνο για τα δοχεία με χωρητικότητα 20 και 24 lt
 • Καλώδιο τύπου NYLHY 3×1 mm 2 για όλα τα μοντέλα με δοχεία χωρητικότητας έως 80 lt συμπεριλαμβανομένου και του οριζόντιου δοχείου των 100 lt
 • Συστολή πιεζοστάτη (μόνο για πιεζοστάτη οθόνης)
 • Υδραυλικά εξαρτήματα όπως διπλομαστούς, ταφ, γαλβανισμένες γωνιές, συστολές κ.λ.π.
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΓΚΟΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑ & ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ (bar) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (in.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXIBLE (D x L) inch ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXIBLE (D x L) m ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (in.) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (bar)
  PA00V019-0A 19 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,6
  PA00H020-0A 20 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,6
  PA00V024-0A 24 S ΣΦΑΙΡΙΚΟ 6 Furnas 0-6,0 1/4 63
  PA00H040-0A 40 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,6
  PA00H060-0A 60 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,7
  PA00H080-0A 80 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,7
  PA00H100-0A 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,7
  PA00V100-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 1″ 0,8
  PA00V200-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00V300-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00V500-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00V750-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00V101-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 Ranco 0-7,5 1/4 63 2″ 0,8 1/2″ 8
  16 bar
  PA00H206-0A 20 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 0-10 1/4 63 1″ 0,6
  PA00V106-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 1″ 0,8
  PA00V216-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 10
  PA00V316-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 10
  PA00V516-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 10
  PA00V716-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 2″ 0,8 1/2″ 10
  PA00V116-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 Ranco 7-32 1/4 63 2″ 0,8 1/2″ 10
  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ – AISI 304
  PA00HX20-0A 20 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,6
  PA00HX50-0A 50 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,6
  PA00HX10-0A 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 8 Furnas 0-6,0 1/4 63 1″ 0,8
  PA00VX10-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 Ranco 0-7,5 1/4 63 1″ 0,8
  PA00VX20-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00VX30-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8
  PA00VX51-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 8 Ranco 0-7,5 1/4 63 1-1/2″ 0,8 1/2″ 8

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΠΕΝΤΑΟΔΟ ΜΑΣΤΟΣ 6/Γ ΜΑΣΤΟΣ 1/2″ 6/Γ ΓΑΛΒ. ΤΑΦ 1/2″ ΓΑΛΒ/ΖΕ ΓΩΝΙΑ Μ.Ε. ΓΑΛΒ/ΖΕ ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΑΝΟ/ΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3×1 mm2
  PA00V019-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00H020-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00V024-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00H040-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00H060-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00H080-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00H100-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00V100-0A 1 1″+1/2″ 1 1
  PA00V200-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V300-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V500-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V750-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V101-0A 2 2 2″ 1 1
  16 bar
  PA00H206-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00V106-0A 1 1″+1/2″ 1 1
  PA00V216-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V316-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V516-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00V716-0A 2 2 2″ 1 1
  PA00V116-0A 2 2 2″ 1 1
  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ – AISI 304
  PA00HX20-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00HX50-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00HX10-0A 1″ 1″ 1″ 1″
  PA00VX10-0A 1 1″ 1 1
  PA00VX20-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00VX30-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
  PA00VX51-0A 2 2 1-1/2″ 1 1
 • Κατασκευαστής: VAREM