Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 0.75 – 3.00 ΗΡ – SMART EVO 2 MONO

Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 0.75 - 3.00 ΗΡ - SMART EVO 2 MONO

Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ – PANELS ελέγχου ζεύγους αντλιών ισχύος εώς και 2,2 kW / 3,00 HP, αποτελούμενοι από θερμοπλαστικό κουτί προστασίας ΙΡ 55.

Τεχνικά χαρακτηριστικά SMART EVO 2

 • Κουτί προστασίας ΙΡ55 με γενικό διακόπτη
 • Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας, βλάβης, ALARM
 • Διακόπτης αυτόματης – χειροκίνητης λειτουργίας
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, ασφάλειες κινητήρα & βοηθητικού κυκλώματος
 • Αυτόματη λειτουργία με φλοτέρ, πειζοστάτη, χρονοδιακόπτη σε χαμηλή τάση
 • Κυκλική η παράλληλη λειτουργία αντλιών
 • Ρελαί ηλεκτροδίων στάθμης σε χαμηλή τάση
 • Ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό προστασίας 2-18A Mono / 2-32A Tri με ρύθμιση και του χρόνου επέμβασης από 5/10 sec
 • Χρονικό καθυστέρησης επαναλειτουργίας από πτώση δικτύου
 • Πρόβλεψη εξόδου 5Α /250V για σύνδεση ALARM

 

Σημειώσεις

 • Οι πυκνωτές εκκίνησης χρεώνονται επιπλέον στην τιμή του μονοφασικού πίνακα μόνο στις περιπτώσεις που οι αντλίες δεν έχουν ενσωματωμένο πυκνωτή εκκίνησης (υποβρύχιες γεωτρήσεων)
 • Πιστοποίηση CE.
 • Παραδίδονται έτοιμοι προς σύνδεση με την παροχή ρεύματος και την αντλία.
 • Σε περίπτωση αγοράς και αντλίας παραδίδονται συνδεδεμένοι με την αντλία.

 

 • Κατασκευαστής: ELENTEK