Ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες DP στερεών βαρέος τύπου με αναδευτήρα

Ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες DP στερεών βαρέος τύπου με αναδευτήρα
Ηλεκτρικές υποβρύχιες αντλίες με ενσωματωμένο μηχανικό αναδευτήρα, κατασκευασμένες από κράματα μεγάλης περιεκτικότητας σε χρώμιο, υψηλής αντοχής στην μηχανική διάβρωση. Κατάλληλες για ανάδευση και άντληση παχύρρευστων μιγμάτων λάσπης, τσιμέντου – μπεντονίτη (καθαρισμός φρεατοπασσάλων), υπολειμμάτων επεξεργασίας χάλυβα, πίσσας, ελαίων, άντληση αμμοχάλικου (εκβάθυνση καναλιών & λιμένων), υποθαλάσσια έργα και γενικότερα όπου απαιτείται η άντληση φθοροποιών ρευστών.