Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock EN 733 IR 32

Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock EN 733 IR 32

Τυποποιημένες μονοβάθμιες φλαντζωτές αντλίες monoblock, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο (EN-GJL-250). Κατάλληλες για βιομηχανική ή αγροτική χρήση, ανακυκλοφορία νερού, πιεστικά συγκροτήματα, θέρμανση, κλιματισμό, άρδευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (Volt) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) ΣΤΟΜΙΑ
711010220-0 IR 32‐125 C 3 x 400 0,75 50
711010121-0 IR 32‐125 B 3 x 400 1,1 50
711010013-0 IR 32‐125 A 3 x 400 1,5 50
711010160-0 IR 32-125 SD 3 x 400 0,75 50
711010165-0 IR 32-125 SC 3 x 400 1,1 50
711010170-0 IR 32-125 SB 3 x 400 1,5 50
711010180-0 IR 32-125 SA 3 x 400 2,2 50
711010520-0 IR 32‐160 C 3 x 400 1,5 50
711010456-0 IR 32‐160 B 3 x 400 2,2 50
711010330-0 IR 32‐160 A 3 x 400 3 50
711010380-0 IR 32-160SC 3 x 400 2,2 50
711010390-0 IR 32-160SB 3 x 400 3 50
711010400-0 IR 32-160SA 3 x 400 4 50
711010630-0 IR 32‐160 NC 3 x 400 3 50
711010600-0 IR 32‐160 NB 3 x 400 4 50
711010570-0 IR 32‐160 NA 3 x 400 5,5 50
711010701-0 IR 32‐200 N 3 x 400 4 50
711010911-0 IR 32‐200 NC 3 x 400 4 50
711010810-0 IR 32‐200 NB 3 x 400 5,5 50
711010690-0 IR 32‐200 NA 3 x 400 7,5 50
711011005-0 IR 32‐250 E 3 x 400 7,5 50
711011120-0 IR 32‐250 D 3 x 400 9,2 50
711011203-0 IR 32‐250 C 3 x 400 11 50
711011303-0 IR 32‐250 B 3 x 400 13,5 50
711011406-0 IR 32‐250 A 3 x 400 17 50
711011450-0 IR 32-250 SE 3 x 400 7,5 50
711011500-0 IR 32-250 SD 3 x 400 9,2 50
711011600-0 IR 32-250 SC 3 x 400 11 50
711011700-0 IR 32-250 SB 3 x 400 12,5 50
711011770-0 IR 32-250SAB 3 x 400 15 50
711011800-0 IR 32-250 SA 3 x 400 17 50
 • ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 6 8 10 12 14 16 18 20
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010220-0 IR 32‐125 C 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 10,0
  711010121-0 IR 32‐125 B 21,0 20,0 19,0 18,0 16,0 14,0 12,0
  711010013-0 IR 32‐125 A 25,5 24,5 24,5 23,5 22,0 20,5 19,0 17,0 15,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 6 12 16 20 23 25 28 30
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010160-0 IR 32-125 SD 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0
  711010165-0 IR 32-125 SC 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0
  711010170-0 IR 32-125 SB 22,0 21,5 20,0 19,0 18,0 17,0
  711010180-0 IR 32-125 SA 26,0 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,5 19,0 18,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 4 8 10 12 14 16 18 20
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010520-0 IR 32‐160 C 28,0 27,5 26,5 25,5 25,0 23,5 22,0 20,5 18,5
  711010456-0 IR 32‐160 B 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 25,0 23,0
  711010330-0 IR 32‐160 A 37,0 36,5 35,5 35,0 34,0 33,0 31,5 30,0 28,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 6 12 14 18 20 25 28 30
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010380-0 IR 32-160SC 25,5 25,0 23,0 22,0 20,0 18,0
  711010390-0 IR 32-160SB 32,5 32,0 31,0 30,5 28,0 27,0 24,0 20,0
  711010400-0 IR 32-160SA 41,0 40,5 39,5 39,0 37,0 35,0 31,0 29,0 27,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 12 20 25 28 30 32 35 38
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010630-0 IR 32‐160 NC 29,5 28,5 25,5 22,5 20,0 18,5
  711010600-0 IR 32‐160 NB 36,5 35,8 33,0 31,0 29,0 27,5 26,0 23,0
  711010570-0 IR 32‐160 NA 43,0 42,0 40,0 38,0 36,5 34,5 33,0 31,0 30,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 6 12 15 16 23 25 30 35
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711010701-0 IR 32‐200 N 56,0 55,0 52,0 51,0 48,5
  711010911-0 IR 32‐200 NC 46,0 45,0 42,0 39,5 39,0 30,0 27,5
  711010810-0 IR 32‐200 NB 53,5 53,0 52,0 50,5 50,0 45,0 43,0 35,0
  711010690-0 IR 32‐200 NA 63,0 62,5 62,5 61,8 61,5 58,0 57,5 50,0 38,5

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 8 16 18 20 23 28 30 33
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711011005-0 IR 32‐250 E 64,0 63,0 61,5 61,0 59,0 57,0 56,0
  711011120-0 IR 32‐250 D 70,0 69,5 68,5 68,0 67,0 66,0 65,0 63,0
  711011203-0 IR 32‐250 C 76,5 76,0 75,0 74,5 74,0 72,0 71,5 69,0
  711011303-0 IR 32‐250 B 86,0 83,5 81,5 81,0 80,0 79,5 79,0 75,0
  711011406-0 IR 32‐250 A 94,0 96,0 94,0 93,5 93,0 92,5 91,0 90,0 75,0

   

  ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ m3/h
  0 12 24 30 33 42 45 50 55
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΕ Μ.Υ.Σ. (m)
  711011450-0 IR 32-250 SE 62,0 57,0 53,0 45,0
  711011500-0 IR 32-250 SD 68,0 63,0 60,0 55,0 50,0
  711011600-0 IR 32-250 SC 76,0 71,0 68,0 65,0 62,0 50,0
  711011700-0 IR 32-250 SB 83,0 77,0 76,0 73,0 70,0 62,0 53,0
  711011770-0 IR 32-250SAB 90,0 85,0 83,5 81,0 78,0 72,0 65,0 57,0
  711011800-0 IR 32-250 SA 98,0 93,0 91,0 90,0 88,0 83,0 79,0 72,0 64,0
 • Κατασκευαστής: SAER