Επιφανειακές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως Super T Series

Επιφανειακές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως Super T Series

Με πτερωτή δικάναλη ανοικτού τύπου