Αυτόματο αντλητικό συγκρότημα τύπου RFED1

Αυτόματο αντλητικό συγκρότημα τύπου RFED1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ (Κύριας), ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ (Εφεδρικής) και ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ (Jockey) ΑΝΤΛΙΑΣ

Κατάλληλα για εγκατάσταση σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, σταθμούς αυτοκινήτων, πολυόροφα κτίρια γραφείων – καταστημάτων, Super Markets, κινηματογράφους – θέατρα, αποθήκες, πλοία, δασικές εκτάσεις, όπου η πυροπροστασία ενδείκνυται ή επιβάλλεται.

ΟΙ ΠΑΡΑKATΩ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ.

Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα μελέτης και κατασκευής αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης όλων των τύπων και αποδόσεων.

 

 • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής
 • Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΤΕΕ όπου δεν απαιτείται το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12845
 • Δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με τα περισσότερα διεθνή πρότυπα (NFPA20, FM, UL, EN12845 κ.λπ.)
 • Τα υλικά των συγκροτημάτων καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2015 & CE
 • Παραδίδονται δοκιμασμένα έτοιμα προς χρήση (χρειάζονται σύνδεση μόνο με τα δίκτυα νερού και ρεύματος)
RFED1 25-60 32-20 12,0 65
RFED1 25-65 32-26 15,0 65
RFED1 25-80 32-26 18,0 65
RFED1 25-90 32-26 20,0 65
RFED1 35-45 40-20 10,0 80
RFED1 35-60 40-20 12,0 80
RFED1 45-60 40-26 20,0 80
RFED1 45-80 40-26 20,0 80
RFED1 45-90 40-26 27,0 80
RFED1 60-50 50-20 36,0 80
RFED1 60-60 50-20 18,0 80
RFED1 70-60 50-26 20,0 100
RFED1 70-85 50-26 27,0 100
RFED1 70-95 50-26 36,0 100
RFED1 125-60 65-20 45,0 125
RFED1 125-85 65-26 65,0 125
RFED1 125-95 65-26 87,0 125
RFED1 200-60 80-20 65,0 150
RFED1 200-85 80-26 87,0 150
RFED1 200-95 80-26 131,0 150
RFED1 300-60 100-20 87,0 200
RFED1 300-70 100-26 131,0 200
RFED1 300-95 100-26 131,0 200
 •  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
  15 28 40 60 80 140 220 325
  ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)  
  RFED1 25-60 64 50
  RFED1 25-65 70 55
  RFED1 25-80 86 72
  RFED1 25-90 95 83
  RFED1 35-45 54 49 37
  RFED1 35-60 66 62 53
  RFED1 45-60 71 66
  RFED1 45-80 85 79
  RFED1 45-90 95 89 62
  RFED1 60-50 55 53 46 32
  RFED1 60-60 63 62 56 44
  RFED1 70-60 69 68 60 44
  RFED1 70-85 90 88 83 78
  RFED1 70-95 101 100 95 83
  RFED1 125-60 67 64 57
  RFED1 125-85 91 89 75
  RFED1 125-95 101 99 83
  RFED1 200-60 63 60 52
  RFED1 200-85 87 83 65
  RFED1 200-95 99 95 82
  RFED1 300-60 63 60 51
  RFED1 300-70 78 72 59
  RFED1 300-95 100 96 85