Οριζόντιες μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες BP 3-4-5-CMK Series

Οριζόντιες μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες BP 3-4-5-CMK Series

Horizontal single-stage cast iron centrifugal pumps with brass or cast iron impellers. Suitable for agricultural and industrial applications, for water supply or transport, network pressure increase.

General characteristics

Maximum operating pressure 6 bar for BP 3-4-5-6 / 10 bar for BP 7-8-9-13-14-15-16-17

Maximum suction depth 6-7m

Maximum water temperature +70OC for BP 3-4-5-6 / +120OC BP 7-8-9-13-14-15-16-17

Asynchronous bipolar motor, insulation class F, protection IP44 for BP 3-4-5-6-7 / IP55 for BP 9-10-11-12-13-14-15-16-17

 

Construction materials

G20 cast iron pump body

G20 Cast Iron / Brass Pump Impeller

AISI 420B / AISI 431 stainless steel pump shaft

Graphite / ceramic mechanical seal

 

 

CODE PUMP TYPE PUMP VOLTAGE (Volt) MOTOR POWER (kW) NOISE
711550006-0 BP3 1 x 220 0,75 2″ X 2”
711550014-0 BP3T 3 x 380 0,75 2″ X 2”
711560011-0 BP4 1 x 220 1,1 2″ X 2”
711560015-0 BP4T 3 x 380 1,1 2″ X 2”
711570011-0 BP5 1 x 220 1,5 2″ X 2”
711570020-0 BP5T 3 x 380 1,5 2″ X 2”
711540107-0 CMK 1 x 220 1,5 2″ X 2”
711540108-0 CMK T 3 x 380 1,5 2″ X 2”
 • CAPACITY in m3/h
  0 3 5 6 7 9 10 12 15 18 20 25 30 32 36 40 45
  CODE NUMBER
  MANOMETRIC in M.Y.S. (m)
  711550006-0 21,5 20,6 20,0 19,5 19,3 18,5 18,0 17,3 16,0 14,0 12,0 8,0
  711550014-0 21,5 20,6 20,0 19,5 19,3 18,5 18,0 17,3 16,0 14,0 12,0 8,0
  711560011-0 22,0 21,4 21,0 20,6 20,0 19,0 18,2 15,0 11,5 10,0
  711560015-0 22,0 21,4 21,0 20,6 20,0 19,0 18,2 15,0 11,5 10,0
  711570011-0 24,0 23,5 23,0 22,0 21,5 19,0 15,0 14,0 9,0 6,0
  711570020-0 24,0 23,5 23,0 22,0 21,5 19,0 15,0 14,0 9,0 6,0
  711540107-0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 5,5 3,0
  711540108-0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 5,5 3,0
 • Manufacturer: SAER