Οριζόντιες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες M94-M97-M99-M600-M700

Horizontal stainless steel centrifugal pumps M94-M97-M99-M600-M700

Horizontal self-priming centrifugal pumps, with impellers made of composite technopolymer materials, mantle shaft and discharge head made entirely of AISI-304 stainless steel. Suitable for urban, industrial or even rural use such as pressure or firefighting systems (as a Jockey pump), water treatment units, irrigation, in air conditioning-heating and cooling facilities, car washes, shipping etc.

 

General characteristics

Maximum operating pressure 6 bar.
Maximum water temperature +50ºC.
Maximum suction depth 8 – 9 mm.
Asynchronous bipolar motor, insulation class F, protection IP44.

 

Construction materials

AISI 304 stainless steel pump body
Thermoplastic resin pump impeller (b.c. brass or AISI 304)
AISI 431 stainless steel pump shaft
Graphite / ceramic mechanical seal

 

CODE PUMP TYPE PUMP VOLTAGE (Volt) MOTOR POWER (kW) NOISE
710370016-0 M 94 1 x 230 0,37 1″
710370031-0 M 94T 3 x 400 0,37 1″
710370313-0 M 97 1 x 230 0,55 1″
710370309-0 M 97T 3 x 400 0,55 1″
710370619-0 M 99 1 x 230 0,75 1″
710370623-0 M 99T 3 x 400 0,75 1″
710351341-0 M 600-C 1 x 230 1,1 1-1/2″
710351340-0 M 600-CT 3 x 400 1,1 1-1/2″
710351321-0 M 600-B 1 x 230 1,5 1-1/2″
710351320-0 M 600-BT 3 x 400 1,5 1-1/2″
710351301-0 M 600-A 1 x 230 2,2 1-1/2″
710351300-0 M 600-AT 3 x 400 2,2 1-1/2″
710351441-0 M 700-C 1 x 230 1,1 1-1/2″
710351440-0 M 700-CT 3 x 400 1,1 1-1/2″
710351421-0 M 700-B 1 x 230 1,5 1-1/2″
710351420-0 M 700-BT 3 x 400 1,5 1-1/2″
710351401-0 M 700-A 1 x 230 2,2 1-1/2″
710351400-0 M 700-AT 3 x 400 2,2 1-1/2″
 • DELIVERY in m3/h
  0,0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 3,6
  CODE NUMBER MANOMETRIC in M.Y.S. (m)
  710370016-0 39 32 28 24 20 18
  710370031-0 39 32 28 24 20 18
  710370313-0 45 42 36 31 27 23 21
  710370309-0 45 42 36 31 27 23 21
  710370619-0 48 44 39 35 31 28 27 25
  710370623-0 48 44 39 35 31 28 27 25

   

  DELIVERY in m3/h
  0,0 1,2 1,8 3,0 3,6 5,0 6,0 7,0
  CODE NUMBER MANOMETRIC in M.Y.S. (m)
  710351341-0 48,0 42,0 39,0 35,0 32,5 27,5 25,0 22,0
  710351340-0 48,0 42,0 39,0 35,0 32,5 27,5 25,0 22,0
  710351321-0 60,0 53,0 49,5 44,0 42,0 36,0 33,0 28,0
  710351320-0 60,0 53,0 49,5 44,0 42,0 36,0 33,0 28,0
  710351301-0 69,0 63,0 60,0 53,5 50,5 43,7 39,0 26,0
  710351300-0 69,0 63,0 60,0 53,5 50,5 43,7 39,0 26,0

   

  DELIVERY in m3/h
  0,0 1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 9,6 10,0
  CODE NUMBER MANOMETRIC in M.Y.S. (m)
  710351441-0 41,0 36,0 30,5 28,0 24,0 20,5 17,0
  710351440-0 41,0 36,0 30,5 28,0 24,0 20,5 17,0
  710351421-0 52,0 46,0 41,0 38,0 31,5 27,0 24,0 16,0
  710351420-0 52,0 46,0 41,0 38,0 31,5 27,0 24,0 16,0
  710351401-0 63,0 56,0 50,0 47,0 40,0 33,5 28,0 16,0
  710351400-0 63,0 56,0 50,0 47,0 40,0 33,5 28,0 16,0
 • Manufacturer: SAER